RUSKI JEZIK - STRUČNI VI


Semestar: 2
ECTS: 4
Status: Izborni
Fond: 1+1+0
Duplikat: D

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MARIJA PAUNOVIĆ1x1
4S
NATALIJA MILIKIĆ1x1
4S