RUSKI JEZIK - STRUČNI VI


Semestar: 2
ECTS: 4
Status: Izborni
Fond: 1+1+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
ANASTASIJA VRBICA
JULIJA NENEZIĆ-KIRŠOVA

Ruski jezik Stručni VI Predavanja

Ruski jezik Stručni VI Predavanja

Ruski jezik Stručni VI Predavanja

Ruski jezik Stručni VI Predavanja

Ruski jezik Stručni VI Predavanja

Ruski jezik Stručni VI Predavanja