EVROPSKO RADNO PRAVO


Semestar: 1
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

- Objasni nastanak i razvoj Evropskog radnog prava - Objasni izvore evropskog komunitarnog radnog prava - Objasni izvore evropskog nekomunitarnog radnog prava - Objasni sličnosti i razlike između Evropskog radnog prava i prava Međunarodne organizacije rada - Primijeni standarde Evropke unije na zaštitu individualnih prava iz radnog odnosa - Primijeni standarde Evropke unije zaštitu kolektivnih prava iz radnog odnosa

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
VESNA SIMOVIĆ ZVICER2x1
18B+4P
1x1
18B+4P