METODOLOGIJA POLITIČKIH I DRUŠTVENIH NAUKA II


Semestar: 1
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
ČEDOMIR ČUPIĆ2x1
53S
1x1
53S

Metodologija političkih i društvenih nauka II - predavanje

Nova objava - 19.12.2018 08:50

Nova objava - 10.12.2018 13:45

Popravni ispit

Rezultati domaćeg rada

Termin prvog ispitnog roka

Metodologija II - rezultati ispita