POLITIKA PROŠIRENJA EU


Semestar: 1
ECTS: 6
Status: Izborni
Fond: 2+1+0
Duplikat: D

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
GORDANA ĐUROVIĆ2x1
1S
1x1
1S