POLITIČKA ANTROPOLOGIJA


Semestar: 1
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

- Objasni smisao temeljnih pojmova političke antroplogije; - Procijenjuje uticaj kulture, mita, religije, simbola i obreda na politički sistem i političko ponašanje; - Analizira političke procese i preklapanje političkih struktura koje vode do koncepta političkog polja/arene; - Ispituje pojam političke moći, političkog nasilja, ideologije i uticaja autoritarnih i demokratskih političkih sistema; - Upotrebljava stručnu literaturu iz oblasti političke antroplogije i nalaze publikovanih istraživanja

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
SONJA TOMOVIĆ-ŠUNDIĆ2x1
10S
1x1
10S