POLITIČKA KULTURA


Semestar: 1
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

- Objasni pojam politička kultura, kao i razne vrste tipova političke kulture - Analizira konkretne političke kulture u različitim društvima i državama - Analizira elemente koji čine sadržaj političke kulture, a ko su bitni za identitet, modernizaciju, socijalizaciju, odgovornost, kao i za dijalog i toleranciju u politici - Razlikuje autoritarne i demokratske ličnosti, univerzalne i posebne vrednosti i uzročne veze između njih - Osmišljava istraživanje političke kulture građana i političkih elita

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
ČEDOMIR ČUPIĆ2x1
10S
1x1
10S