Semestar: 1
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

- Objašnjava međunarodnopravnu zaštitu ljudskih prava na nivou Evrope sa akcentom na izmjene u okviru EU nakon Ugovora u Lisabonu - Analizira politiku ljudskih prava Evropske unije kroz tumačenje organizacije i nadležnosti institucija koje se bave zaštitom ljudskih prava u Evropi - Analizira izvještaje Evropske komisije, sa naglaskom na pridruživanje Crne Gore

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
NEBOJŠA VUČINIĆ2x1
8S
1x1
8S

LJUDSKA PRAVA I EU - ispit