MODELI I TEHNIKE ODNOSA S JAVNOŠĆU


Semestar: 1
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

- Prepoznati i razlikovati modele odnosa s javnošću - Koristiti tehnike za upravljanje odnosima s javnošću - Analizirati i utvrditi javnosti - Uspostaviti dvosmjernu komunikaciju s javnostima - Koristiti alate u odnosima s javnošću - Procijeniti nastajanje krizne situacije

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
BOJANA FEMIĆ RADOSAVOVIĆ2x1
5S
1x1
5S