POSLOVNO KOMUNICIRANJE


Semestar: 1
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

- objasniti osnovne pojmove poslovnog komuniciranja - otkriti poteškoće u komunikaciji u poslovnom okruženju - povezati osnovna obilježja kulture i komunikacije - prepoznati kulturološke razlike u poslovanju - pripremiti uspješnu govornu prezentaciju - ukazati na mogućnost primjene neverbalne komunikacije u poslovanju

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
BOJANA FEMIĆ RADOSAVOVIĆ2x1
5S
1x1
5S