METODOLOGIJA POLITIČKIH I DRUŠTVENIH NAUKA II


Semestar: 1
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat: D
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
ČEDOMIR ČUPIĆ

Metodologija političkih i društvenih nauka II - predavanje

Nova objava - 19.12.2018 08:51

Nova objava - 10.12.2018 13:45

Popravni ispit

Termin prvog ispitnog roka

Rezultati domaćeg rada

Metodologija II - rezultati ispita