Semestar:
ECTS:
Status:
Fond:
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija

Međunarodna socijalna politika - rezultati

Međunarodna socijalna politika - ispit

Međunarodna socijalna politika - ispit

Međunarodna socijalna politika - predavanje

Međunarodna socijalna politika - avgustovski rok

Međunarodna socijalna politika - II ispitni rok