MEĐUNARODNA SOCIJALNA POLITIKA


Semestar: 1
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
UGLJEŠA JANKOVIĆ2x1
10S
1x1
10S