EVROPSKO RADNO PRAVO


Semestar: 1
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

- analiza prakse Evropskog suda za ljudska prava, Evropskog suda pravde i Evropskog komiteta za socijalna prava, kao i uticaj na domaću sudsku praksu. - razmatranje zaštite socijalnih prava pred evropskim institucijama - objašnjava funkcionisanje institucija i strukturnih fondova EU i mogućnosti realizacije programa podrške u socijalnoj sferi između EU i CG - timači fundamentalne izvore evropskog radnog prava u okviru Savjeta Evrope i posebno EU

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
VESNA SIMOVIĆ ZVICER2x1
10S
1x1
10S