Semestar: 1
ECTS: 6
Status: Izborni
Fond: 2+1+0
Duplikat: D
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Studenti će na kursu naučiti da razumiju i koriste koncepte i teorije u oblasti političkog ponašanja, da dizajniraju istraživanje u oblasti političkog ponašanja, da razumiju logiku naučnog istraživanja, da se snalaze u akademskim člancima i publikacijama, da donekle samostalno analiziraju podatke na osnovu originalnih datoteka, da interpretiraju podatke.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
ČEDOMIR ČUPIĆ

Političko ponašanje - predavanja