Semestar:
ECTS:
Status:
Fond:
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Studenti će na kursu naučiti da razumiju i koriste koncepte i teorije u oblasti političkog ponašanja, da dizajniraju istraživanje u oblasti političkog ponašanja, da razumiju logiku naučnog istraživanja, da se snalaze u akademskim člancima i publikacijama, da donekle samostalno analiziraju podatke na osnovu originalnih datoteka, da interpretiraju podatke.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija

Političko ponašanje - predavanja