Rad sa računarom


Semestar: -4
ECTS: 2
Status: O
Fond: 2+1+0
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Po završetku ovog kursa student će moći da: - Imenuje, opiše i obrazloži pojmove iz informatike i računarstva; - Razlikuje i objasni djelove računara i funkcije koje obavljaju; - Primijeni programe za obradu teksta (Word), tabelarne proračune (Excel) i prezentacije (Power Point) za obradu podataka; - Manipuliše fajlovima i folderima u okviru Windows operativnog sistema; - Upotrijebi Internet za pronalaženje informacija i slanje elektronske pošte

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Žarić Nikola2x1
10B+2S


Bulatović Nikola
1x1
10B+2S