Ruska filozofija


Semestar: 8
ECTS: 5
Status: O
Fond: 2+2+0
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što položi ovaj ispit student će biti osposobljen da: 1.Poznaje istorijske i teorijske izvore ruske filosofije, etape i glavne pravce u njenom razvoju i vodeće predstavnike. 2.Objasni bitne karakteristike, glavne tradicije, teme i probleme ruske filosofije. 3. Analizira ključne ideje i učenja relevantnih predstavnika ruske filosofske misli. 4.Demonstrira temeljna filosofska pitanja ruskih mislilaca (ljubav, sloboda, stvaralaštvo, ličnost, sabornost, smrt, besmrtnost itd.). 5.Kritički preispituje filosofske pojmove, kategorije i ideje ruske filosofske tradicije (svejedinstvo, cjelovito znanje, sofiiologija,filosofija imena itd.). 6.Uporedjuje specifičnosti (stilove, pristupe i diskurse) ruske i zapadnoevropske filosofske misli. 7.Obrazloži značaj i aktuelnost ruske filozofije u svjetskim okvirima.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Golović Radoje2x1
6B+6S+7P
2x1
6B+6S+7P