Metodika nastave filosofije sa školskim radom


Semestar: 8
ECTS: 5
Status: O
Fond: 2+4+0
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Po završetku ovog predmeta student će moći da: 1. Obrazloži prednosti i ograničenja pojedinih nastavnih metoda i oblika provjere znanja u nastavi filosofije. 2. Analizira predmetne programe iz filosofije u gimnaziji i srednjim stručnim školama, funkcije i način korišćenja udžbenika, izvorne literature i drugih izvora znanja. 3. Planira i priprema realizaciju nastave filosofije u srednjoj školi (izrada godišnjeg i mjesečnog plana rada i pisanih priprema za čas). 4. Organizuje nastavu filosofije i posebnih filosofskih disciplina (logika, etika, filosofija umjetnosti) u srednjoj školi u skladu sa zahtjevima savremene koncepcije nastave i učenja. 5. Primjenjuje teorijska znanja iz metodike filosofije u procesu realizacije planiranih aktivnosti, vrednovanja učeničkih postignuća i metodičke efikasnosti nastave. 6. Podstiče učenike na aktivno učešće u radu na času (argumentovano iznošenje vlastitih stavova, interdisciplinarno povezivanje znanja i interaktivno učenje). 7. Unapređuje metodička znanja, vještine i kompetencije potrebne za kontinuirani profesionalni razvoj i doživotno učenje.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Gvozdenović Slavka2x1
5B+4S+4P
4x1
5B+4S+4P