Sociologija sela II


Semestar: 4
ECTS: 4
Status: O
Fond: 2+1+0
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: - objasni pojmove deagrarizacija, dereuralizacija, revitalizacija... - analizira procese i pojave koji su pratili crnogorsko selo u poslednjih dva vijeka; - razlikuje pitanja agrarne i ruralne strukture i položaja starih, mladih, muškaraca i žena u crnogorskom selu; - probleme koje su izazvali talasi migracija u crnogorskom selu u poslednjih pola vijeka;

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Šarović Rade2x1
1S+29P
1x1
1S+29P