Sociologija politike II


Semestar: 6
ECTS: 4
Status: O
Fond: 2+1+0
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: • Obrazloži biopsihološke faktore i njihov uticaj na sferu politike; • Sagleda sa stanovišta relevantne analize, značaj političke kulture za jedan politički sistem; • Predstavi teorijsku utemeljenost političkih sistema; • Objasni istoriju nastanka političkih ideologija; • Primjeni sociološko propitivanje ideoloških sadržaja totalitarizma i demokratije; • Analizira i tumači ishode geopolitičkih entiteta;

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Živković Predrag2x1
6B+7S+15P
1x1
6B+7S+15P