Istorija Crne Gore od kraja XV do kraja XVIII vijeka


Semestar: 5
ECTS: 7
Status: O
Fond: 3+2+0
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit biće u mogućnosti da: -Objasni pojmove, fenomene i procese iz istorije Crne Gore od kraja XV do kraja XVIII vijeka; -Analizira političke i društvene odnose na prostoru Crne Gore; - Poznaje karakter osmanskog feudalizma, razvoj crnogorskog nacionalno-oslobodilačkog i državotvornog pokreta, ulogu vjerskih institucija, razvoj kulturnog stvaralaštva, privrednu djelatnost; -Razumije uticaj regionalnih političkih procesa na istoriju Crne Gore od kraja XV do kraja XVIII vijeka, kao i uticaj velikih sila na Balkanu; -Poznaje najvažnije istorijske izvore i literaturu o tom razdoblju.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Andrijašević Živko3x1
2B+5S+16P


Tepavčević Ivan
2x1
2B+5S+16P