Metodika razvoja govora


Semestar: 5
ECTS: 5
Status: O
Fond: 3+1+0
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1. definiše osnovne teorijske pojmove iz metodike razvoja govora; 2. objasni govorni razvoj djeteta i potrebne metodičke uticaje na taj razvoj; 3. opiše ulogu govora u ukupnom razvoju djeteta; 4. priprema i planira rad na razvoju govora u predškolskim ustanovama; 5. primijeni teorijska znanja tokom realizacije aktivnosti u vrtiću; 6. analizira govorni razvoj djeteta koristeći odgovarajuće metode praćenja i vrednovanja.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Vučković Dijana3x1
16B+14S+12P


Skakavac Nataša
1x (2B+1S)
16B+14S+(6+6)P