Andragogija II - Organizacija obrazovanja odrslih


Semestar: 6
ECTS: 6
Status: O
Fond: 3+1+0
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon položenog ispita student će biti u mogućnosti da: - Definiše i objasni pojam učenja odraslih; - Razlikuje i upoređuje iskustveno, organizaciono i samousmjereno učenje; - Objasni obrazovne potrebe i modele njihovog utvrđivanja; - Analizira participaciju u obrazovanju odraslih (motive i barijere učenja odraslih); - Opiše osnovne elemente evaluacije u obrazovanju odraslih; - Analizira profesionalizaciju područja obrazovanja odraslih.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Despotović Miomir3x1
11B+9S+11P


Jaramaz Milica
1x1
11B+9S+11P