Crnogorski-srpski, bosanski, hrvatski jezik I (fonetika i morfologija)


Semestar: -1
ECTS: 5
Status: O
Fond: 4+1+0
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da : 1. Definiše osnovne pojmove pravopis – pravogovor, fonetika – fonologija, govor – jezik, glas – fonem, osnovne pojmove morfologije i tvorbe riječi – morfem, riječ; 2. Analizira i protumači proces govorne proizvodnje i percepcije; 3. Opisuje fonološke i morfološke glasovne promjene u savremenom standardnom jeziku i primjenjuje stečenja znanja u analizi primjera različite složenosti; 4. Prepozna i primijeni ortoepsku normu standarnog jezika; 5. Razlikuje vrste riječi u standardnom jeziku; 6. Gramatički samostalno analizira rečenice i tekstove s obzirom na fonetsko-morfološko-tvorbeni nivo jezika.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Tepavčević Miodarka4x1
30B+3S


Jovović Nataša
1x1
30B+3S