Teorijske osnove fizičke kulture


Semestar: 5
ECTS: 2
Status: O
Fond: 2+0+0
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Bjelica Duško1x1
19B+16S+29P


Mašanović Bojan1x1
19B+16S+29P