Pedagoška psihologija II


Semestar: 6
ECTS: 4
Status: O
Fond: 2+1+0
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što završi ovaj kurs, student će moći da: 1. razumije složene mentalne procese koji određuju proces učenja i nastave; 2. poznaje osnovne principe i ishode aktivne nastave; 3. idenifikuje različite kategorije učenika; 4. organizuje individualan pristup nastavnom procesu u odnosu na sposobnosti i osobine ličnosti učenika; 5. identifikuje atipična ponašanja za posmatranu dob i, u sradanji sa pedagoško psihološkom službom i roditeljima, radi na njihovom otklanjanju; 6. razvije osjetljivost na socijalnu i emocionalnu klimu u učionici; 7. upravlja motivacijom učenika i međuljudskim odnosima; 8. opiše položaj i ulogu učitelja u čitavom procesu obrazovanja; 9. poznaje tehnike procjene prilikom ocjenjivanja sopstvenog i rada učenika.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Mašnić Jelena2x1
18B+13S+4P
1x1
18B+13S+4P