Andragogija


Semestar: 7
ECTS: 4
Status: O
Fond: 2+1+0
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Student će nakon položenog ispita biti osposobljen da: - Objasni osnovne andragoške pojmove i kategorije; - Razlikuje osnovna područja obrazovanja odraslih; - Obrazloži ključne karakteristike učenja odraslih; - Objasni specifičnosti obrazovno-nastavnog procesa odraslih i ulogu nastavnika u tom procesu; - Povezuje koncepciju doživotnog učenja sa vlastitom potrebom za kontinuiranim profesionalnim usavršavanjem.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Despotović Miomir2x1
18B+22S+9P


Jaramaz Milica
1x1
18B+22S+9P