Metodika nastave fizičkog vaspitanja I


Semestar: 7
ECTS: 3
Status: O
Fond: 1+2+0
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Ishodi učenja: Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1.Ovlada opšte-teorijskim i stručno- metodičkim sadržajima ( osnovnim principima, metodama i oblicima rada) iz Metodike nastave fizičkog vaspitanja; 2.Primijeni postupke koji podstiču kreativnost i fizičku aktivnost učenika na času Fizičkog vaspitanja; 3.Formira stav o značaju korelacija osnovnih teorijsko metodičkih znanja i praktičnih znanja i vještina iz Metodike fizičkog vaspitanja; 4.Samostalno planira,modelira, priprema i praktično realizuje operativne ciljeve fizičkog vaspitanja u odnosu na uzrast, polnu pripadnost i induividualnu sposobnost učenika za prva dva ciklusa osnovne škole; 5.Usvoji i primijeni stečena znanja i sredstva fizičkog vaspitanja u funkciji ostvarenja ciljeva i zadataka postavljenim planom i programom fizičkog vaspitanja, 6.Planira nastavu iz predmeta fizičkog vasitanja (piše godišnji, mjesečni i dnevni plan realizacije aktivnosti);

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Ljubojević Milovan1x1
18B+29S+3P


Mitrović Milena
2x (1B+2S)
18B+29S+3P