Metodika nastave fizičkog vaspitanja II


Semestar: 8
ECTS: 2
Status: O
Fond: 1+1+0
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1.Analizira i planira nastavu fizičkog vaspitanja predviđenu nastavnim planom za prva dva ciklusa osnovne škole; 2.Samostalno, kreativno prilagodjava i unapredjuje metodičke postupake i pronalazi rjesenja prilagodjena uzrastu učenika, uslovima i ambijentu rada; 3.Razumije osnovne principe, metode, oblike rada i opterećenja na času fizičkog vaspitanja, prepoznaje ih i praktično primjenjuje; 4.Vrednuje učenička postignuća i aktivnisti: motoričke sposobnosti, tehničko-taktička umijeća. i angažovanist u nastavi; 5.Organizuje nastavni proces u prva dva ciklusa osnovne škole, kako u domenu redovne nastave, tako i za ostale vrste nastave: slobodne aktivnosti učenika, sportska takmičenja i aktivnosti u prirodi;

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Ljubojević Milovan1x1
18B+28S+2P


Mitrović Milena
1x (1B+2S)
18B+28S+2P