Matematička geografija


Semestar: -2
ECTS: 6
Status: O
Fond: 3+2+0
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit biće u mogućnosti da: 1. Opiše i definiše osnovne morfometrijske pokazatelje Zemlje kao negeskog tijela; 2. Orjentiše se na Zemlji pomoću koordinatnih sistema; 3. Određuje geografske koordinate; 4. Upotrebljava savremene uređaje za pozicioniranje – GPS; 5. Razlikuje karakteristike kartografskih projekcija.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Barović Goran3x1
50B+8S+4P


Vujačić Duško
2x (1B+1S)
50B+8S+4P