Tematska kartografija


Semestar: -4
ECTS: 5
Status: O
Fond: 3+2+0
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit biće u mogućnosti da: 1. Koristi različita kartografska izražajna sredstva; 2. Upotrebljava različite metode prikazivanja sadržaja na tematskim kartama; 3. Vrši generalizaciju sadražaja na kartama; 4. Izrađuje analogne karte; 5. Vrši digitalizaciju karata; 6. Izrađuje digitalne karte.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Barović Goran3x1
14B+19S+17P


Vujačić Duško
2x1
14B+19S+17P