Opšta privredna geografija


Semestar: 5
ECTS: 5
Status: O
Fond: 3+1+0
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit biće u mogućnosti da: 1. Definiše prostorne i strukturne karakteristike saobraćaja, opiše pregled razvoja saobraćaja; 2. Objasni faktore razvoja i prostorne diferencijacije saobraćaja; 3. Analizira razvoj i razmještaj pojedinih vrsta saobraćaja (drumski, željeznički, vodeni, vazdušni, cjevovodni, poštansko-telekomunikacioni integralni); 4. Utvrđuje ulogu saobraćaja u prostornom razmještaju djelatnosti energetike, industrije, poljoprivrede, značaj saobraćaja za turizam; 5. Utvrdi prostornu organizaciju saobraćaja lokalnu, regionalnu, globalnu; istraži odnos saobraćaja i održivog razvoja; 6. Prepoznaje tipove saobraćajnih mreža u svijetu (po pojedinim područjima); 7. Dоnоsi zаključke o karakteristikama saobraćaja Crne Gore, kapacitetima, kvalitetu saobraćajnica, saobraćajne mreže i tendencijama u razvoju saobraćaja.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija