Prostorno planiranje


Semestar: 5
ECTS: 5
Status: O
Fond: 3+3+0
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit biće u mogućnosti da: 1. Definiše prostorne sisteme; 2. Analizira fizičko geografske faktore za potrebe prostornog planiranja; 3. Poveže istorijske razloge i sadašnja rasprostranjenja prostornih sistema; 4. Integriše znanja srodnih disciplina u sveobuhvatno znanje o prostornom planiranju; 5. Sažeme i prezentuje usvojena saznanja o prostornom planiranju.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Doderović Miroslav3x1
8B+9S+7P


Manojlović Branka
3x1
8B+9S+7P