Pomorska geografija


Semestar: 6
ECTS: 5
Status: O
Fond: 3+1+0
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit biće u mogućnosti da: 1. Opiše glavne faze u razvoju pomorstva, ukaže na značaj prirodno-geografskih i društveno-geografskih faktora za razvoj pomorstva i pomorske privrede; 2. Analizira značaj pomorstva kao faktora integracije u svijetu, prepoznaje glavne pomorske i robne puteve u svijetu; 3. Tumači značaj luka za razvoj pomorstva, pomorske privrede, njihov uticaj na konitnentalno zaleđe, prepoznaje gravitacione zone velikih svjetskih luka; 4. Analizira pojmove i elemente pomorsko-geografske regije, prepozna tendencije i značaj integrativnih procesa među pojedinim pomorsko-geografskim regijama svijeta; 5. Prepozna ulogu i značaj pomorskih škola i kulturoloških institucija i prvih pomorskih institucija kao temelja razvoja pomorstva u Crnoj Gori; 6. Ukaže na pomorske specifičnosti Crne Gore, prirodne, društvene i ekonomske faktore koji determinišu razvoj pomorstva.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Mijanović Dragica3x1
12B+12S+3P


Manojlović Branka
1x1
12B+12S+3P