Sociologija crnogorskog društva II


Semestar: 8
ECTS: 4
Status: O
Fond: 3+2+0
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

- Analizira strukturu društvenih sisitema, posebno crnogorskog - Metodološki se osposobi za sociloško istraživanje socijalne stratifikacije crnogorskog društva - Analizira socio-demografske karakteristike savremenog crnogorskog društva - Objasni postsocijalističku transformaciju crnogorskog društva. - Opiše oblikovanje socio-političkoj sistema u Crnoj Gori

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Ćeranić Goran3x1
5B
2x1
5B