Opšta pedagogija - teorija vaspitanja


Semestar: 7
ECTS:
Status: VP
Fond: 2+0+0
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: - Opiše nastanak i razvoj pedagogije; - Objasni osnovne pedagoške pojmove i kategorije; - Analizira osnovne faktore razvoja ličnosti; - Definiše komponente vaspitanja; - Opiše opšte vaspitne principe i metode; - Objasni stepene vaspitnog sistema.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Zorić Vučina2x1
3B+2P