Istočno pitanje


Semestar: 7
ECTS: 5
Status: I
Fond: 2+1+0
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što položi ovaj ispit, studen će biti u mogućnosti da: - Uporedi različita tumačenja pojma Istočno pitanje; -Analizira specifičnost osmanskog društvenog uređenja i koliko je ono uticalo na viševjekovno postojanje imperije; -Objasni zašto su velike sile imale oprečne interese u rešavanju Istočnog pitanja; -Procijeni ulogu balkanskih naroda u rešavanju Istočnog pitanja; - Tumači različita istoriografska gledišta o Osmanskom carstvu.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Tomović Nada2x1
3B


Prekić Adnan
1x1
3B