Savremene didaktičke teorije


Semestar: 7
ECTS: 5
Status: O
Fond: 3+1+0
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon položenog ispita student će biti u mogućnosti da: - Objasni odnos između nastavne prakse, didaktičke teorije i metateorije; - Upoređuje različite didaktičke teorije, škole, pravce i modele; - Kritički procjenjuje tradicionalne i savremene didaktičke teorije; - Kritički procjenjuje značaj didaktičkih teorija za unapređenje organizacije nastave i učenja.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Vera Radović 3x1
10B+10S


Čalović Nenezić Sanja
1x1
10B+10S