Programiranje vaspitno obrazovnih sadržaja


Semestar: 7
ECTS: 5
Status: O
Fond: 3+1+0
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Po završetku nastave i z navedenog predmeta student/studentkinja će moći da: - Opiše istorijske osnovne i okvire pojma kurikulum; - Upoređuje teorije i determinate u kreiranju kurikuluma; - Objsni i upoređuje modele kurikuluma (Tajlerov; Vokerov, centralizovan kurikulum itd.); - Obrazloži nacionalne standarde znanja i njihov uticaj na kreiranje kurikuluma; - Objasni funkcije, dimenzije i obrasce u sprovođenju kurikulima.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Maslovarić Biljana3x1
10B+10S


Ivanović Jelena
1x1
10B+10S