Psihologija u zajednici sa intervencijom u krizi


Semestar: 7
ECTS: 5
Status: O
Fond: 2+1+0
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Vlada savremenim psiholoških znanjima o teorijama, metodu i tehnikama kriznog intervenisanja Vlada opštim i specifičnim vještinama kriznog intervenisanja na različitim nivoima Vlada strategijama kriznog intervenisanja u posebnim kriznim situacijama Prepoznaje, i prevenira profesionalne i lične krize kod pomagača

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Milović Veselinka2x1
18S+1P


Rosandić Helena
1
18S+1P