Praksa I


Semestar: 7
ECTS: 4
Status: O
Fond: 0+5+0
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što polože ovaj ispit studenti će biti u mogućnosti da: 1.Primijene Gudinaf-Haris test i analiziraju dobijene rezultate; 2.Primijene test Progresivne matrice u boji i analiziraju dobijene rezultate; 3.Primijene REVISK i analiziraju dobijene rezultate; 4.Napišu dosije o djetetu i objedine ključne informacije; 5.Na osnovu svih prikupljenih informacija prepoznaju resurse i slabosti pojedinca, kao i da daju predlog za dalje djelovanje.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Rajković Dragica
5x1
18S