Klinička procjena II


Semestar: 8
ECTS: 5
Status: O
Fond: 2+2+0
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1.određuje indikacije i kontraindikacije za obavljenje psihološke procene po određenim kriterijumima zavisno od instututcije u kojoj se obavlja procjena; 2.planira, primenjuje i realizuje testiranje intelektualnih sposobnosti različitih ispitanika , njihov eventualni kognitivni deficit i interpretira rezultate testa; 3.planira, sprovodi i obavlja procjenu fukcionisanja ličnosti ispitanika u različitim kontekstima i na različitim uzrastima, diskutuje i interpretira dobijeni nalaz. 4.poznaje teorijske osnove, kao i indikacije za upotrebu, načine primene projektivnih tehnika u psihodijagnostičkom instrumentarijumu; 5.organizuje, prikupi , ocijeni i integriše podatke dobijene psihološkim ispitivanjem; 6.usmeno i pismeno dokumentuje psihološki nalaz; 7.sarađuje sa ispitanicama u svim fazama sprovođenja psihološkog ispitivanja.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Veljković Jasna2x1
18S+1P


Rosandić Helena
2x1
18S+1P