Metodika nastave PP i PD III


Semestar: 8
ECTS:
Status: 8
Fond: 1+2+0
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Hadžibrahimović Maksut1x1
4B+1S


Ljekočević Margiljić Ljiljana
2x1
4B+1S