Izborni kurs - Odabrana poglavlja društvenih nauka


Semestar: 1
ECTS: 6
Status: I
Fond: 2+1+0
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što položi ovaj ispit, postdiplomac će biti u mogućnosti da: -Objasni razvoj najstarijih ljudskih civilizacija; -Analizira društvene pojave i procese u istoriji ljudskog društva; -Procjenjuje mjesto i ulogu našeg naroda u kontekstu sveopštih evropskih političkih i društvenih procesa; -Kritički sagledava različite stavove u istoriografiji i drugim društvenim naukama u vezi prelomnih istorijskih događaja; -Tumači isprepletanost unutrašnjih i spoljnih faktora koji su uticali na formiranje nacionalnih ideologija balkanskih naroda.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Tomović Nada2x1
1x1