Interakcija i komunikologija


Semestar: 1
ECTS: 7
Status: O
Fond: 2+1+0
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1. Vrednuje značaj interakcije i komunikacije za vaspitno-obrazovni proces 2. Objašnjava prirodu i elemente procesa komunikacije 3. Analizira komunikacijske situacije u vaspitno-obrazovnom radu 4. Tumači svoju ulogu vaspitača u komunikacijskim situacijama u vaspitno-obrazovnom radu 5. Timski realizuje programske zadatke i time unapređuje komunikacijsku klimu u v-o radu

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Todorović Katarina2x1
2S
1x1
2S