VISOKONAPONSKE MREŽE I VODOVI


Semestar: 6
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Po odslušanom i položenom predmetu student će moći da: 1. Razumije podjelu, strukturu i funkcije podsistema jedinstvenog elektroenergetskog sistema; 2. Klasifikuje i upoređuje elektroenergetske mreže po svim relevantni m energetskim, funkcionalnim, strukturnim i konstrukcionim kriterijumima; 3. Razumije i opisuje funkciju visokokonaponskih vodova i njihovih elemenata u prenosu električne energije; 4. Proračunava i odabira elemente nadzemnih elektroenergetskih vodova, uz primjenu savremenih metoda i alata; 5. Razumije sve aspekte mehaničkog proračuna nadzemnih elektroenergetskih vodova i realizuje proračune primjenom savremenih metoda i alata; 6. Razumije sve aspekte električnog proračuna nadzemnih elektroenergetskih vodova i realizuje proračune primjenom savremenih metoda i alata; 7. Identifikuje i poznaje zakonsku regulativu vezanu za oblast visokonaponskih mreža i vodova; 8. Definiše strukruru elektroenergetskog sistema Crne Gore i detaljno identifikuje i opisuje karakteriste podsistema prenosa i svih njegovih elemenata; 9. Primjenjuje stečena znanja u rješavanju problema visokonaponskih mreža i vodova u realnim elektroenergetskim sistemima.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
SNEŽANA VUJOŠEVIĆ

Drugi termin u septembarskom roku je 18.09.2023. u 10.30h, sala 018

Drugi termin u septembarskom roku je 18.09.2023. u 10.30h, sala 018

Predlog ocjena je unijet u e-index- neophodno je dostaviti eventualne primjedbe do 27.06.2023 u 12h

Rezultati zavrsnog ispita