ELEKTRIČNE INSTALACIJE I OSVETLJENJA - PROJEKAT I


Semestar: 5
ECTS: 3.5
Status: Obavezan
Fond: 1+0+2
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student završi ovaj ispit, biće u mogućnosti: 1. Opisati osnovne djelove i elemente niskonaponskih elektroenergetskih instalacija 2. Definisati osnovne svjetlotehničke veličine, klasifikovati izvore svjetlosti obzirom na tehnologiju, definisati obiježlja unutrašnje i spoljašnje rasvjete 3. Napraviti proračun pada napona i izbora presjeka napojnih kablova, 4. Klasifikovati sisteme uzemljenja niskonaponskih instalacija 5. Formulisati vrste zaštita od direktnog i indirektnog napona dodira u niskonaponskim instalacijama 6. Opisati način zaštite i metodologiju proračuna instalacija zaštite od atmosferskog pražnjenja 7. Definisati djelove i način rada sistema instalacija slabe struje

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MILOVAN RADULOVIĆ