ELEKTRIČNE INSTALACIJE I OSVETLJENJA - PROJEKAT I


Semestar: 5
ECTS: 3.5
Status: Obavezan
Fond: 1+0+2
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student završi ovaj ispit, biće u mogućnosti: 1. Opisati osnovne djelove i elemente niskonaponskih elektroenergetskih instalacija 2. Definisati osnovne svjetlotehničke veličine, klasifikovati izvore svjetlosti obzirom na tehnologiju, definisati obiježlja unutrašnje i spoljašnje rasvjete 3. Napraviti proračun pada napona i izbora presjeka napojnih kablova, 4. Klasifikovati sisteme uzemljenja niskonaponskih instalacija 5. Formulisati vrste zaštita od direktnog i indirektnog napona dodira u niskonaponskim instalacijama 6. Opisati način zaštite i metodologiju proračuna instalacija zaštite od atmosferskog pražnjenja 7. Definisati djelove i način rada sistema instalacija slabe struje

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
LUKA LAZOVIĆ
MIHAILO MICEV
MILOVAN RADULOVIĆ2x1
1P

Konačni rezultati sa predlogom ocjena u januarskom roku 2020/21 školske godine

Rezultati završnih testova

Bodovno stanje sa predlogom ocjena nakon druge ocjene projekta

Bodovno stanje nakon izrade završnog testa 22.01.2021. godine

Rezultati nakon termina popravnih testova

Termin popravnih testova

Materijali za pomoć prilikom izrade projekta

Materijali za praćenje nastave- slajdovi sa predavanja