ELEKTROMAGNETIKA


Semestar: 5
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit biće u mogućnosti da: 1. Objasni pojam i navede vrste električnih i magnetnih polja koja postoje u prirodi. 2. Dijeli materijale od praktičnog interesa u električnom i magnetnom pogledu. 3. Definiše i objasni uticaj nehomogenosti na raspodjelu polja. 4. Definiše dinamičko elektromagnetno polje i uslove prostiranja elektromagnetnih talasa. 5. Poznaje osnovne metode rješavanja elektromagnetnih problema. 6. Upotrebljava stečena znanja i vještine iz oblasti elektromagnetike za rješavanje inženjerskih problema.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
LUKA LAZOVIĆ1x2
6B+10S
ANA JOVANOVIĆ3x1
17S+52P
2x1
17S+52P
ANA JOVANOVIĆ3x1
26B+19S+11P
1x1
26B+19S+11P
1x3
20B+9S