ELEMENTI SISTEMA AUTOMATSKOG UPRAVLJANJA


Semestar: 6
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+1+1
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student završi ovaj ispit, biće u mogućnosti: 1. Opisati osnovne pojmove i terminologiju vezanu za automatsko upravljanje. 2. Opisati i interpretirati standardne tipove senzora, i njihovu implementaciju u sistemima automatskog upravljanja. 3. Opisati i interpretirati osnovne aktuatorske koncepte i njihovu implementaciju u sistemima automatskog upravljanja. 4. Opisati i interpretirati osnovne koncepte upravljačkih algoritama. 5. Opisati i interpretirati načelne modele klasičnog i savremenog upravljanja relejnom logikom, PLC (programabilni logički kontroler). 6. Opisati komunikacijske protokole u automatizaciji. 7. Opisati princip projektovanja SCADA sistema. Integrisati računar i Labview programski paket u proces mjerenja i prikaza podataka

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MIHAILO MICEV1x1
9B+15S+17P
1x2
9B+15S
MILOVAN RADULOVIĆ2x1
9B+15S+17P

Bodovno stanje nakon izrade popravnog kolokjuma

Termin popravnog prvog kolokvijuma iz ESAU

Link za on-line nastavu - 18.05.2021. godine

LInk za on-line nastavu 11.05.2021.

Link za on-line nastavu - 04.05.2021. godine

Raspored grupa za Labview test

Linkovi za video vježbe iz LabViewa

Materijal za izradu laboratorijskih vježbi Akvizicija podataka pomoću LabView-a

Materijali za praćenje vježbi

Materijali za praćenje nastave- poglavlja skripte i slajdovi sa predavanja